Anunt contractare 2017

OPIS- Servicii spitalicesti 2017

Anexa 1-Cerere tip pentru contract servicii medicale spitalicesti 2017

Anexa 1a-Cerere tip pentru act aditional de prelungire a contractului de servicii medicale spitalicesti 2017

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7a

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Machete contractare

Furnizori servicii medicale spitalicesti-Validare de etapa

Furnizori servicii medicale spitalicesti-Validare finala