Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

 Legea nr. 297/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

991/2023

2.

Decizia Prim-ministrului României nr. 456/2023 privind revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

993/2023

3.

Ordinul  preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1010/2023 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 516/2023 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

1003/2023