Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

 Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 25/2023privind aprobarea Procedurii de eliberare a avizului anual pentru exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în regim salarial, independent sau în regim de voluntariat pe teritoriul României

957/2023

2.

Hotărârea de Guvern nr. 1004/2023 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate pentru perioada 2023 - 2030

962/2023

962bis/2023

3.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătăţii

963/2023

4.

Hotărârea Guvernului nr. 1005/2023 privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale și combaterea fenomenului de rezistență la antimicrobiene în România pentru perioada 2023 - 2030

964/2023

5.

Ordinul ministrului sănătății nr. 3506/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.933/2023 privind aprobarea Ghidului de finanţare pentru investiţia specifică: I3.2 - Digitalizarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul sanitar aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii din cadrul pilonului II: Transformare digitală - componenta 7: Transformare digitală, investiţia: I3. Realizarea sistemului de eHealth şi telemedicină

965/2023

965bis/2023

6.

Ordinul ministrului sănătății nr. 3508/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.300/2023 privind aprobarea Ghidului de finanţare pentru investiţia specifică: I3.1 - Redimensionare, standardizare şi optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) din cadrul pilonului II: Transformare digitală - componenta 7: Transformare digitală, investiţia: I3. Realizarea sistemului de eHealth şi telemedicină

965/2023

965bis/2023

7.

Hotărârea de Guvern nr. 1006/2023 privind aprobarea Strategiei naţionale de vaccinare în România pentru perioada 2023 - 2030

966/2023

966bis/2023

8.

Ordinul  preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 935/2023pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

969/2023

9.

Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 26/2023 privind parafa profesională pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali.

972/2023

10.

Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

977/2023

11.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

979/2023