Asistenta medicala primara
• documente necesare pentru intrare in relatie contractuala
 
Asistenta medicala in ambulatoriu de specialitate pentru specialitatile clinice
• documente necesare pentru intrare in relatie contractuala
 
Asistenta medicala  pentru specialitatea clinica  medicina fizica si de reabilitare în bazele de tratament
• documente necesare  pentru intrare in relatie contractuala
 
Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specilitatea medicina dentara
• documente necesare  pentru intrare in relatie contractuala
 
Asistenta medicala in ambulatoriu de specialitate pentru specialitatile paraclinice - laboratoare de analize medicale
• documente necesare pentru intrare in relatie contractuala
• formular capacitate tehnica
• formular personal angajat
 
Asistenta medicala in ambulatoriu de specialitate pentru specialitatile paraclinice - radiologie si imagisica medicala
• documente necesare pentru intrare in relatie contractuala
• formular capacitate tehnica
• formular personal angajat
 
Ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative la domiciliu 
documente necesare pentru intrare in relatie contractuala
 
Medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu
• opis documente
• declaratie pe propria raspundere
• declaratie program farmacie
• formular program de lucru personal de specialitate
• cerere
• lista personal farmacii
 
Dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu 
• documente necesare pentru intrare in relatie contractuala
 
Asistenta medicala spitaliceasca
• opis documente
• declaratie pe propria raspundere art86n
• declaratie pe propria raspundere art 204
• lista personal pe sectii
• cerere
• lista medicamente
• indicatori specifici
 

Fișiere atașate

cerere clinic.docx cerere stomatologi.docx cerere laboratoare.docx Laboratoare -Capacitate tehnica 2022.xlsx PERSONAL_LABORATOARE.xlsx cerere laboratoare-2.docx PERSONAL_RADIOLOGIE.xls Radiologie - Capacitate tehnica 2022.xlsx cerere medici de familie.docx cerere dispozitive.docx cerere ingrijiri.docx cerere.docx DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE.docx DECLARATIE PROGRAM FARMACIE-OFICINA LOCALA DE DISTRIBUTIE.docx LISTA PERSONAL FARMACII - DOCUMENTE.xls OPIS DOCUMENTE 2022.docx program de lucru personal de specialitate ffc (22).xls cerere medicina fizica.docx