Vă aducem la cunoștință noile modalități de transmitere a dosarelor către Casa de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială a Centrului Metodologic Regional (CASMB), care necesită aprobare pentru dispozitive speciale medicale (pompă de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei) din cadrul Programului Național de Diabet.

Adresa_Diabet-ptr_CJAS-transmitere_dosare_2021