COMUNICAT

 

Referitor la:

- modificări privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 

Pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (COVID-19), au fost modificate anumite prevederi ale OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 9 alin. (2) din OUG nr. 158/2005 ”În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, persoanele asigurate (...) au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru carantină, fără îndeplinirea condiţiei privind stagiul de asigurare.

Mai exact, concediul și indemnizația de carantină se acordă și persoanelor asigurate care nu au realizat stagiul de cotizare complet, de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (2) şi art. 14 alin. (3) din OUG nr. 158/2005, ”certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile, acordate în perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, se eliberează şi se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.” 

Astfel, pentru certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile, acordate în perioada stării de urgenţă nu este obligatoriu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

 

De asemenea, amintim că durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază după cum urmează: 

a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru unele boli cardiovasculare (...); 

b) un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA şi neoplazii, în funcţie de stadiul bolii; 

c) pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pentru tuberculoză.

 

Purtător de Cuvânt