~Casa de Asigurari de Sanatate Dambovita comunica furnizorilor de servicii medicale , care nu se afla in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate :


COMUNICAT


AGENDA DE CONTRACTARE IANUARIE 2018


In vederea incheierii  contractelor de furnizare de servicii medicale cu durata determinata pana la 31.03.2018 in Asistenta medicala primara
1.Data de depunere a cererilor insotite de documentele necesare incheierii actelor aditionale:
15.01.2018
2.Afisarea listei cu dosarele respinse la contractare la sediul CAS DB si pe site-ul CAS Dambovita www.casan.ro/casdb:
16.01.2018
3.Depunerea contestatiilor la secretariatul CAS DB:
17.01.2018
4.Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor la sediul CAS DB si pe site-ul CAS Dambovita www.casan.ro/casdb:
18.01.2018
Lista documentelor necesare contractarii pentru acest tip de asistenta poate fi consultata la sediul  CAS Dambovita sau accesand site-ul institutiei la adresa www.casan.ro/casdb.
 Data limita de finalizare a procesului de prelundire a contractalor:
19.01.2018
                      
                                                                          PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL
                                                                                      Ec.NICULINA SANDU
 

 

Fișiere atașate

Dosare contractare.doc