În conformitate cu prevederile Articolului Unic alin.(2), litera a) din OUG nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar și potrivit prevederilor art.618 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată și HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare, Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, cu sediul în Târgoviște, str.Libertății, bl.C2-C3, organizează concurs de recrutare pentru două funcții publice vacante în data de 06.02.2023

 

Fișiere atașate

Atribuții posturi concurs- consilier debutant.doc FORMULAR DE ÎNSCRIERE.docx Adeverință.docx Anunț concurs 2023-1.docx rezultat selecție dosare Comp.Relații Publice și Purtător de Cuvânt.pdf rezultat selecție dosare Serv.Buget, Financiar, Contabilitate.pdf Rezultat proba scrisă concurs recrutare - Compartiment Relații Publice și Purtator de Cuvânt.pdf Rezultat proba scrisă concurs recrutare-Ser.Buget, Financiar, Contabilitate.pdf rezultat soluționare contestație la proba scrisa concurs comp.Relații Publice și Purtător de Cu.pdf