În conformitate cu prevederile Articolului Unic alin.(2), litera a) din OUG nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar și potrivit prevederilor art.618 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată și HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare, Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, cu sediul în Târgoviște, str.Libertății, bl.C2-C3, organizează concurs de recrutare pentru două funcții publice vacante în data de 06.02.2023

 

Fișiere atașate

Atribuții posturi concurs- consilier debutant.doc FORMULAR DE ÎNSCRIERE.docx Adeverință.docx Anunț concurs 2023-1.docx rezultat selecție dosare Comp.Relații Publice și Purtător de Cuvânt.pdf rezultat selecție dosare Serv.Buget, Financiar, Contabilitate.pdf Rezultat proba scrisă concurs recrutare - Compartiment Relații Publice și Purtator de Cuvânt.pdf Rezultat proba scrisă concurs recrutare-Ser.Buget, Financiar, Contabilitate.pdf rezultat soluționare contestație la proba scrisa concurs comp.Relații Publice și Purtător de Cu.pdf Rezultat proba interviu Comp.Relații Publice și Purtător de Cuvânt.pdf Rezultat proba interviu Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate.pdf rezultatul final al concursului Comp.Relații Publice și Purtător de Cuvânt.pdf rezultatul final al concursului Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate.pdf