01.10.2021

20.10.2021

asistenta medicala primara

01.10.2021

31.10.2021

unitati sanitare cu paturi

05.10.2021

31.10.2021

ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinica , medicina fizica si de reabilitare

04.10.2021

31.10.2021

asistenta de medicina fizica si de  reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare

04.10.2021

31.10.2021

ingrijiri medicale si ingrijiri paliative la domiciliu

04.10.2021

31.10.2021

consultatii de urgenta la domiciliu si activitatilor de transport sanitar neasistat

02.10.2021

31.10.2021

ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice

05.10.2021

31.10.2021

ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice

04.10.2021

31.10.2021

programe nationale de sanatate

02.10.2021

20.10.2021

prescriptii medicale , medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate

05.10.2021

31.10.2021

dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu

04.10.2021

31.10.2021

ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara