COMUNICAT:

ÎN ATENȚIA MEDICILOR DE FAMILIE ȘI A ASIGURAȚILOR CARE AU CALITATEA DE PENSIONARI


Având în vedere:
 Hotărârea de Guvern Nr. 643/2019 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari.
vă comunicăm:
 Începând cu data de 01.09.2019 plafonul maxim până la care pensionarii pot beneficia de medicamente compensate cu 90% a fost majorat de la 990 lei la 1139 lei.
 Persoanele care beneficiază de “Programul pentru compensarea în procent de 90% a prețului de referință al medicamentelor din sublista B” sunt pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 1139 lei pe lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri.

                                              
   Biroul de Presă