COMUNICAT - Precizări referitoare la modul de acordare a concediilor medicale în cazul unor boli speciale -

    Începand cu 09.07.2020 ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 158/2005 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate s-a modificat prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 229/2020 privind durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază după cum urmează:
„ART. 13*)
    (1) Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotită din prima zi de îmbolnăvire.
    (2) Începând cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de către medicul specialist până la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.
    (3) Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază după cum urmează:
    a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătăţii;
    b) un an, cu drept de prelungire până la un an şi 6 luni de către medicul expert al asigurărilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA şi neoplazii, în funcţie de stadiul bolii;
    c) un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară;
    d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.”
In acest sens, va rugam sa aveti in vedere completarea documentatiei necesara pentru obtinerea avizului medicului expert al asigurarilor sociale pentru asiguratii care beneficieaza de prelungirea concediului medical de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, peste termenul legal acordat de medicul prescriptor specialist.


                                                                                   Biroul de presă