COMUNICAT:

 

Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița face următoarele precizări:

 

      Având în vedere aspectele semnalate în presă referitoare la eliberarea biletelor de trimitere furnizorilor de servicii medicale cu care CAS DB se află în relație contractuală, vă comunicăm că distribuția și achiziționarea acestora s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordinului MS/CNAS nr. 867/541/2011, cu modificările și completările ulterioare. Conform acestui ordin, carnetele înseriate și numerotate cu bilete de trimitere se distribuie furnizorilor de servicii medicale de fiecare casă de asigurări de sănătate, în funcţie de necesităţi, pentru o perioadă de cel mult 3 luni”, iar „achiziţia formularelor de bilete de trimitere/de internare se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de către delegatul acestuia, pe baza facturii”.

Potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 3809/18.12.2018, în scopul încheierii exercițiului bugetar pentru anul 2018, în perioada 27-31.12.2018  nu s-au eliberat formulare tipizate, informație publicată pe site-ul CAS Dâmbovița în data de 27.12.2018.

Facem mențiunea că în luna decembrie 2018 s-au comandat formularele necesare pentru luna ianuarie 2019, formulare care  până la acestă dată nu au fost livrate de Imprimeria Națională. În aceste condiții, eliberarea tipizatelor se face momentan din stocul existent la finele anului 2018.

Totodată, în luna decembrie 2018 a fost solicitat de furnizori un număr foarte mare de tipizate, fapt ce a dus la diminuarea considerabilă a stocului existent. De aceea, pentru buna desfășurare a activității medicale s-a decis ca până la reglarea situației stocului numărul formularelor care se acordă fiecărui furnizor să fie limitat, astfel încât toți furnizorii din județ să beneficieze de acestea.

Celelalte aspecte din materialul apărut în presă sunt reluări ale unor alegații vechi, formulate de autorul articolului în condițiile în care acesta are un interes personal în calomnierea intituției și a persoanelor la care face referire.

 

 

  Biroul de Presă