ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

 

                Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița informează  furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractulă că:

          Potrivit prevederilor  ORDINULUI  Nr. 74/108/2021 din 29 ianuarie 2021

pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019.

          Biletele de trimitere pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, după externare din spital, în regim ambulatoriu, eliberate în trimestrul I 2021, vor avea evidenţiat faptul că investigaţiile sunt recomandate pentru monitorizarea pacientului cu COVID-19.

           Biletele de trimitere pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice şi boli cerebrovasculare, eliberate în trimestrul I 2021, vor avea evidenţiat faptul că investigaţiile sunt recomandate pentru afecţiunile respective."

         

                                                Biroul de Presă