În atenția furnizorilor de servicii medicale din unitățile sanitare cu paturi, în contract cu CAS  Dâmbovița

 

Începând cu data de 01.02.2021 CAS Dâmbovița organizează sesiune de contractare pentru încheierea contractelor cu unitățile sanitare cu paturi autorizate de către DSP să  organizeze centre de vaccinare în județul Dambovita.

Temei legal: 

 

          În temeiul Art. 13 – alin. (1) din Ordinul MS-CNAS nr. 68/101/ianuarie 2021, pentru plata activității prevăzute la art. 3 alin (1) din OUG nr.3/2021 reprezentantul legal al unităţii sanitare care a organizat centrul de vaccinare împotriva COVID-19 încheie contract distinct cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care are încheiat contract de furnizare de servicii medicale, în baza următoarelor documente asumate prin semnătură electronică extinsă calificată:    

a) cerere pentru intrare în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate semnată de reprezentantul legal al unitatii sanitare Cerere_contractare_Spitale.pdf    

b) decizie de înființare a centrului de vaccinare;

c) lista personalului care desfășoară activitate în cadrul centrului de vaccinare și programul de activitate al acestuia, conform anexei 4 la  Odinul MS – CNAS nr. 68/100/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin () și (3) din OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID – 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății .

 

 ANEXA 4

 

Lista cu personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului vaccinare organizat de către unităţile sanitare

- model- 

 Nr. crt.

Nume prenume

CNP

 

Categorie personal* (medic/asistent/registrator)

Cod parafa**

Număr de ore/lună

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

* cu excepţia personalului delegat sau detaşat    

** se completează numai pentru medici