Conform Art.6(1) din Anexa 31A la Ordinul 397/836/2018 
  “  Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu, se eliberează în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la medic, care se ataşează la foaia de observaţie/fişa medicală, după caz. În ziua în care a făcut recomandarea, medicul are obligația să o transmită electronic, cu semnătură electronică extinsă/calificată, casei de asigurări de sănătate.    ”
   Adresa de e-mail pe care vor fi transmise recomandarile pentru îngrijiri medicale la domiciliu de catre medicii prescriptori este : oanapuscasiu@casdb.ro