Prin prezenta  va  aducem la   cunostinta  faptul  ca in  Monitorul Oficialal Romaniei partea I  nr. 610  din  data de  24.07.2019, a fost publicat  ordinul  MS /CNAS nr. 1127/669/2019  privind  modificarea si completarea  anexei 1 la ordinul ministrului  sanatatii publice  si al  Presedintelului Casei Nationale  de  Asigurari de  Sanatate nr. 1301/500/2008 pentru  aprobarea  protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor  comune  internationale prevazute in lista  cuprinzand  denumirile  comune internationale  corespunzatoare medicamentelor  de  care  beneficiaza  asiguratii, cu  sau  fara  contributie personala , pe baza  de  prescriptie medicala, in  sistemul de  asigurari sociale  de sanatate, aprobata  prin  HG720/2008, astfel:

1. După protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 268 se introduce protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 269 cod (A16AB09): DCI IDURSULFASUM.

2. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 177 cod (L01XE10): DCI EVEROLIMUS se modifică .

3. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 223 cod (L01XC15): DCI OBINUTUZUMAB se modifica.

4. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 233 cod (B06AC02): DCI ICATIBANTUM se modifică.

5. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 253 cod (L01XE33): DCI PALBOCICLIBUM se modifică.

6. Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 255 cod (L01XX52): DCI VENETOCLAX se modifică.

            Totodata, va  facem  cunoscut ca   pe  site-ul  CNAS   in sectiunea “ informatii pentru  furnizori – medicamente- protocoale  terapeutice” au  fost postate  protocoalele  aprobate  prin  Ordinul MS/CNAS 1127/669/2019, respectiv  un  numar de  6 protocoale  terapeutice  pentru  consultare.

 

 

  Cu  stima,

 

Presedinte  Director   General,

Dr. Jr.  Craciun  Cornel

 

 

Medic Sef,

Dr. Paraschiv  Doina