Catre

                                          Furnizorii  din asistenta medicala ambulatorie de specialitate

pentru specialitati  clinice

 

            Urmare publicarii  Ordinul MS/CNAS nr. 1929/848/2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, va comunicam  urmatoarele :

Activitatea de vaccinare impotriva COVID-19 se poate desfasura si in cadrul furnizorilor din asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitati clinice, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalelor, organizati conform prevederilor legale in vigoare, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari. Casele de asigurari de sanatate vor incheia contracte distincte cu reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale .

Plata medicilor de specialitate  pentru activitatea de vaccinare se va face in baza unui contract distinct incheiat cu casa de asigurari de catre reprezentantul legal, in cadrul unui program de activitate prevazut in contractul incheiat de furnizor pentru acordarea serviciilor medicale in asistenta ambulatorie de specialitate sau in afara acestuia .  Pentru administrarea vaccinului de catre medicii de specialitate care isi desfasoara activitatea in cadrul furnizorilor din anbulatoriul de specialitate, tariful pe serviciu este de 40 de lei / inoculare.

In vederea incheierii contractelor privind decontarea serviciilor de administrare a vaccinului in conformitate cu prezentele reglementari legale, reprezentantii legali ai furnizorilor de servicii medicale in ambulatoriul clinic de specialitate care doresc incheierea contractului vor transmite  catre CAS Dambovita pe adresa de mail diana@casdb.ro  cererea asumata prin semnatura electronica extinsa conform modelului atasat.

 

Fișiere atașate

Cerere .docx