Documente necesare contractarii pentru activitate curenta in anul 2019

ACTE NECESARE

CERERE

ANEXA APARATURA DOTARE

ANEXA PERSONAL ANGAJAT

ANEXA MEDICI

ANEXA PROGRAM MEDICI

ANEXA PROGRAM ASISTENTI

DECLARATIE_HG140

MODEL DECLARATIE PROGRAM-ANEXA 44

Documente necesare contractarii pentru activitate curenta in anul 2018

ACTE NECESARE

CERERE

ANEXA APARATURA DOTARE

ANEXA PERSONAL ANGAJAT

ANEXA MEDICI

ANEXA PROGRAM MEDICI

DECLARATIE_HG140

MODEL DECLARATIE PROGRAM-ANEXA 44