.CAS Dolj anunţă deschiderea sesiunii de contractare pentru anul 2018 pentru furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale şi medicamente.

În acest sens, furnizorii interesaţi vor transmite la CAS Dolj documentele necesare contractării, în perioada 11 aprilie – 15 aprilie 2018, între orele 9,00–15,00.

Data limită pentru finalizarea procesului de contractare şi semnare a contractelor  este 30.04.2018.

Informaţii detaliate pot fi vizualizate pe site-ul www.casan.ro/casdj  - Informatii pentru furnizori – Furnizori de servicii medicale - domeniu de activitate.

 

CALENDAR CONTRACTARE 2018

  1. Transmiterea cererilor insotite de documentele prevazute in actele normative in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor pe domenii de asistenta:
    • perioada 11 aprilie - 15 aprilie 2018, intre orele 09,oo - 15,oo
  2. Afisarea listei cu furnizorii respinsi la contractare: 19 aprilie 2018. Afisarea se va face la sediul CAS Dolj si pe site-ul www.casan.ro/casdj
  3. Termenul limita de depunere a contestatiilor: 20 aprilie 2018. Contestatiile se depun in scris la sediul CAS Dolj din strada 1 Decembrie 1918, nr 8, Craiova, judetul Dolj, intre orele 09,00 – 14,30
  4. Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor: 21 aprilie 2018. Afisarea se va face la sediul CAS Dolj si pe site-ul www.casan.ro/casdj

 

Data limita pentru finalizarea procesului de contractare si semnare a contractelor 30.04.2018

MENTIUNI:

  1. In cazul in care furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale transmit cererile insotite de documentele prevazute in actele normative in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor, la alte termene decat cele comunicate mai sus si nu participa la negocierea si incheierea contractelor in termenele stabilite de catre CAS Dolj, furnizorii respectivi nu vor mai desfasura activitate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate pana la termenul urmator de contractare.
  2. Informatii detaliate privind contractarea, precum si documentele necesare, pe tipuri de asistenta medicala, pot fi vizualizate pe site-ul http://www.casan.ro/casdj  Informatii pentru furnizori – Furnizori de servicii medicale - domeniu de activitate
  3. Furnizorii interesati sunt rugati sa acceseze permanent site-ul CAS Dolj pentru a beneficia de toate informatiile necesare, ce vor fi actualizate zilnic; tot aici vor fi comunicate si datele la care vor avea loc eventuale intalniri cu reprezentantii furnizorilor, in functie de specificul fiecarui domeniu de asistenta medicala.