Incepand cu data de 01.04.2018 , activitatea medicilor prescriptori care recomanda servicii de ingrijiri medicale la domiciliu in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate este reglementata de HG nr.140/2018 si MS/CNAS 397/836/2018, acte normative din cuprinsul carora subliniem urmatoarele prevederi:”In ziua in care a facut recomandarea, medicul are obligatia sa o transmita electronic, cu semnatura electronica extinsa/calificata, casei de asigurari de sanatate(.....). In situatia in care asiguratul se prezinta la casa de asigurari de sanatate cu un exemplar al recomnadarii, iar medicul care a facut recomandarea nu a transmis-o casei de asigurari de sanatate, se sesizeaza structura de control proprie pentru luarea masurilor ce se impun”.(art.6,alin.(1) din Anexa 31A la Ordinul MS/CNAS 397/836/2018).

           Recomandarile de ingrijiri medicale la domiciliu se vor transmite in format pdf, cu semnatura electronica extinsa/calificata la urmatoarele adrese de e-mail: