Conform:

se asigură cadrul legal în vederea prescrierii și eliberării medicamentelor pentru pensionarii ce beneficiază de Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari de până la 990 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri.

Prescripțiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale anterior intării în vigoare a prezentului ordin se pot elibera de către farmacii până la data expirării termenului de valabilitate al prescripției medicale stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare la data prescrierii medicamentului.

Furnizorii de servicii medicale si medicamente trebuie sa actualizeze aplicatiile si sa importe nomenclatoarele.