Care este procedura de obtinere?

            Se completeaza cerere tip la care se atasaza

-         copie dupa BI/CI (in cazul copiilor minori o copie dupa certificatul de nastere)

-         dovada calitatii de asigurat (adeverinta de salariat, cupon de pensie, adeverinta de asigurat sau alte documente doveditoare ale calitatii de asigurat).

Intreaga documentatie se depune direct la sediul CASJ Gorj  intre orele 0900-1630  (luni - joi) si 0900-1400 (vineri) sau scanata si transmisa in format electronic pe adresa de email cardeu@casgorj.ro

In cazul in care s-a optat pentru transmiterea documentatiei in format electronic pe adresa de email cardeu@casgorj.ro, dupa inregistrarea documentatiei,asiguratii vor primi de la C.A.S.J. Gorj un email de confirmare in termen de maxim 48 ore de la primirea acesteia. In email se va specifica daca documentele sunt in regula sau in caz contrar ce documente mai sunt necesare.

Asiguratii trebuie sa specifice pe cerere daca doresc sa primeasca cardul la adresa de domiciliu sau daca doresc sa il ridice de la C.A.S.J. Gorj.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate va fi livrat ca scrisoare recomandată simplă, asiguratul având prima avizare în maxim 7 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării de tipărire a acestuia;

Cardul va fi livrat asiguratului personal. Nu se acceptă livrarea acestuia în cutia poştală;

            In cazul in care a optat pentru ridicarea acestuia de la C.A.S.J. Gorj, asiguratul se poate prezenta la sediul institutiei in termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării de tipărire a acestuia.

Certificatul provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare certificat, se elibereaza de casa de asigurari de sanatate in urmatoarele situatii:

   a) in cazul in care persoana asigurata se afla in sedere temporara intr-un stat membru al UE sau al SEE si nu poate prezenta cardul deoarece nu l-a solicitat la plecare, l-a pierdut, i-a fost furat sau cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale unde este prezentat sau in orice alta situatie similara. In aceasta situatie certificatul poate fi solicitat de:

   1. institutia locului de sedere temporara (prin formularul E107) din statul membru al UE sau al SEE pe teritoriul caruia persoana asigurata are nevoie de asistenta medicala ce a devenit necesara in timpul deplasarii sale;

   2. persoana care se afla pe teritoriul unui stat membru al UE sau al SEE si are nevoie de asistenta medicala ce a devenit necesara pe timpul deplasarii sale. In acest caz certificatul se solicita prin intermediul unei cereri scrise adresate casei de asigurari de sanatate unde este luata in evidenta persoana asigurata. Cererea se poate transmite prin posta, fax sau e-mail;

   b) in situatia in care circumstante exceptionale impiedica casa de asigurari de sanatate sa puna cardul la dispozitia persoanei asigurate;

   c) daca exista situatii de urgenta care ar face necesara eliberarea cardului in mai putin de 7 zile lucratoare.

Certificatul se elibereaza in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la casa de asigurari de sanatate la care este luata in evidenta persoana asigurata.

Pentru situatiile prevazute la lit. a) si c), certificatul se elibereaza in termen de 24 de ore de la data inregistrarii cererii la casa de asigurari de sanatate la care este luata in evidenta persoana asigurata. Certificatul se transmite in regim de urgenta de casa de asigurari de sanatate emitenta, in Romania sau in statul membru al UE sau al SEE, la adresa indicata de persoana asigurata, prin posta, fax sau e-mail.

Pentru situatiile prevazute la lit. b), certificatul se elibereaza in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la casa de asigurari de sanatate la care este luata in evidenta persoana asigurata. Certificatul se poate elibera persoanei solicitante sau poate fi transmis acesteia prin posta.

In situatiile prevazute la lit. a), data de la care incepe perioada de valabilitate a certificatului poate fi stabilita si anterior datei de emitere a acestuia.

In toate situatiile, certificatul se elibereaza numai prin sistemul informatic unic national care gestioneaza aplicarea regulamentelor UE privind drepturile asiguratilor aflati in sedere temporara intr-un stat membru al UE sau al SEE.

            Pentru situatiile prevazute la litera c)  documentatia se depune direct la sediul CASJ Gorj  intre orele 0900-1630  (luni - joi) si 0900-1400 (vineri).

Pentru eliberarea certificatului se depun aceleasi documente si se realizeaza aceleasi verificari ca la eliberarea cardului.

In situatiile prevazute la literele b) si c), ridicarea  certificatului provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de sanatate se face numai de la sediul CASJ Gorj  intre orele 0900-1630.

Certificatul nu poate fi utilizat pe teritoriul Romaniei.

            Certificatul deschide dreptul titularului la servicii medicale care devin necesare in perioada deplasarii intr-un stat membru al UE sau al SEE in aceleasi conditii ca si cardul.

Certificatul nu acopera situatia in care deplasarea persoanei asigurate are scop beneficierea de tratament medical.

   3.9. In situatia in care persoana care a obtinut un certificat nu indeplineste toate conditiile in baza carora s-a eliberat certificatul pe toata perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contributiei de asigurari sociale de sanatate) si beneficiaza de servicii medicale in aceasta perioada in cadrul unei deplasari intr-un stat membru al UE sau al SEE, contravaloarea acestor servicii va fi suportata de persoana in cauza. In aceasta situatie, casa de asigurari de sanatate emitenta a certificatului va rambursa contravaloarea acestor servicii medicale institutiei din statul membru care a acordat serviciile medicale si ulterior va recupera contravaloarea acestora de la persoana in cauza.


 

Ce este cardul european de asigurat?

           Cardul european de asigurat este documentul care confera titularului asigurat dreptul la prestatii medicale necesare in cadrul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene.

           Acest document se elibereaza la cererea persoanei asigurate, pentru deplasari scurte (de maxim 12 luni) in afara granitelor Romaniei si este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este conditionata de prezentarea acestuia, fiind suficienta prezentarea oricarui alt tip de asigurare medicala.


 

Cine il poate detine?

           Pot beneficia de card european de asigurat toti cetatenii care au calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate si fac dovada achitarii la zi a contributiei.

           In situatia in care persoana care a obtinut un card nu indeplineste toate conditiile in baza carora s-a eliberat cardul pe toata perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contributiei de asigurari sociale de sanatate) si in aceasta perioada beneficiaza de servicii medicale in cadrul unei deplasari intr-un stat membru al Uniunii Europene, persoana in cauza va suporta contravaloarea acestor servicii. In aceasta situatie, casa de asigurari de sanatate emitenta a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii institutiei din statul membru care a acordat serviciile si, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana in cauza.


 

Ce drepturi confera?

           Cardul european de asigurat confera dreptul de a beneficia de asistenta medicala necesara in cursul unei sederi temporare intr-un stat membru al UE, dar nu acopera situatia in care asiguratul se deplaseaza intr-un stat membru UE in scopul de a beneficia de tratament medical pentru afectiuni preexistente deplasarii.

Serviciile medicale acordate nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare in statul membru al UE sau al SEE.

           Serviciile medicale acordate in statele membre UE, in baza cardului, sunt cele prevazute de legislatia fiecarui stat si nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare.


 

Cat costa?

           Incepand cu 1 ianuarie 2008, cardul este gratuit.


 

Cat timp e valabil?

           Cardul este valabil maxim 12 luni de la data eliberarii. Cu maxim o luna inainte de expirarea lui, se poate obtine unul nou urmand procedura normala.


 

 

*                Decizia S1 -  privind cardul european de asigurări sociale de sănătate -

*                Decizia S2 -  privind specificațiile tehnice ale cardului european de asigurări sociale de sănătate -

 

Cardul European de Asigurari Sociale de Sanatate (CEASS)

Comunicat - Comisia Europeană a lansat o aplicatie pentru telefoane inteligente (smartphones)

Comisia Europeană a lansat o aplicatie pentru telefoane inteligente (smartphones) în care este explicat modul de folosire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, arată Reprezentanţa Comisiei Europene în România (EHIC)

 

 


 

Galerie Foto