Compartiment Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt

Asigură comunicarea răspunsului la solicitările adresate C.A.S. Gorj în conformitate cu Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, O.G.nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

 

Ne puteţi contacta: 

 

 1. Prin poştă:

Sediul instituţiei se află în Târgu Jiu, Jud. Gorj

Str. Prahova, Nr. 5, Cod Poștal: 210126

 

2. Comunicarea cu publicul

Prin poşta electronică (e-mail): relpub_cas@casgorj.ro

Formular de adresare prin e-mail

 

3. Audiențe zilnic la Compartimentul Relații Publice şi Purtător de Cuvânt, în intervalul

Luni - Joi: 0830 - 1700

Vineri: 0830 - 1430

 

4. Telefon: 0253.223.940, 0253.223.950, 0771133540

Fax: 0253.223.621

Tel-verde: 0800 800 963 

 

5. Comunicarea cu jurnaliştii şi reprezentanţii mass-media

Prin poşta electronică (e-mail): relpub_cas@casgorj.ro

Telefon: 0253.223.950 

Fișiere atașate

Raport Petitii Semestrul I 2020.pdf Raport evaluare implementare lege 544_2001 pentru anul 2018.pdf Raport Petitii Semestrul I 2018.pdf Raport Petitii Semestrul II 2018.pdf Raport evaluare implementare lege 544_2001 pentru anul 2019.pdf Raport Petitii Semestrul II 2019.pdf Lege 544 2001.pdf Formular-tip cerere de informatii de interes public.pdf Raport evaluare implementare lege 544_2001 pentru anul 2017.pdf Buletin informativ al CAS Gorj anul 2017.pdf Lista cu documentele de interes public ale CAS Gorj.pdf Lista cu documentele produse-gestionate de CAS Gorj.pdf Raport evaluare implementare lege 544_2001 pentru anul 2016.pdf Raport Petitii Semestrul I 2019.pdf Raport Petitii Semestrul II 2020.pdf