In atentia furnizorilor de servicii medicale si dispozitive medicale

 

 Având în vedere prevederile H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, CAS Gorj organizeaza intalnire cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru a analiza aspecte privind  derularea relatiilor contractuale si respectarea actelor normative in vigoare.

Vă adresăm rugămintea de a participa la  ședința de lucru, ce va avea loc la sediul CAS Gorj, conform următorului calendar:

 

Nr.crt.

Tipuri de furnizori de servicii medicale

Data întâlnirii

Ora

1

Furnizori de servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice

22.09.2022

10:00

2

Furnizori de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu

Furnizori de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu

22.09.2022

11:00

3

Furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală de recuperare medicală şi medicină fizică şi de reabilitare

22.09.2022

12:00

 

4

 

Furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate pentru specialitati clinice

 

22.09.2022

 

 13:00

 

5

 

Furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală dentara

 

22.09.2022

 

 14:00

 

6

 

Furnizori de servicii medicale în unitatile cu paturi

 

23.09.2022

 

 12:00

 

 

              Vă mulțumim pentru colaborare!                    

 

        Conducerea CAS Gorj