INFORMARE

 

In atentia angajatorilor si persoanelor fizice asigurate pentru concedii

 si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

 

 

Prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1166/217/2022 au fost modificate si completate Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aprobate prin Ordinul 15/2018/1311/2017.

Principalele modificări/completari vizeaza cele doua tipuri de concedii medicale, nou introduse, pentru care se platesc indemnizatii, si anume:

  1. concediul si indemnizatia pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice in varsta de peste 18 ani, de care beneficiaza persoanele care indeplinesc stagiul minim de asigurare si prezinta adeverinta eliberata de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta pacientul oncologic (Anexa 1),  din care sa reiasa numarul de zile de concediu pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice care s-au acordat in ultimele 12 luni persoanei care insoteste pacientul la interventii chirurgicale si tratamente).

Certificatul este eliberat de medicul specialist al pacientului oncologic, cu acordul pacientului (Anexa 4 ) pentru o durata de cel mult 45 de zile calendaristice in intervalul de un an pentru un pacient; codul de indemnizatie este 17, iar cuantumul brut al al indemnizatiei pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice este de 85% din baza de calcul stabilita conform art.10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare .

  1. concediul si indemnizatia pentru supravegherea si ingrijirea copilului cu varsta de pana la 18 ani, pentru care s-a dispus masura carantinei sau a izolarii in conditiile Legii nr 136/2020, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile in care pentru asigurat nu a fost dispusa masura carantinei sau izolarii de care beneficiaza persoanele care indeplinesc stagiul minim de asigurare. Durata  concediului medical va fi stabilita de catre medicul curant sau, dupa caz, de medicul de familie care a monitorizat copilul, in functie de evolutia bolii si durata monitorizarii. Codul de indemnizatie este 92, iar cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru supravegherea si ingrijirea copilului cu varsta de pana la 18 ani, in cazul copilului pentru care s-a dispus masura carantinei sau a izolarii in conditiile Legii nr 136/2020 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , este de 100% din din baza de calcul stabilita conform art.10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 , cu modificarile si completarile ulterioare , si se suporta integral din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate .

 

             Cele doua tipuri de concedii medicale pot fi eliberate cu retroactivitate, pentru luna in curs si luna anterioara si nu diminueaza numarul de zile de concediu medical pentru celelalte afectiuni.

       

De asemenea, au fost modificate Anexele nr.9 si nr.10 din Ordinul 15/2018/1311/2017 Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

              

 

Cu stima,

Director General

Ec. Amalia Făgaş