conform Ordinului Nr. 106/32 din 2015 pentru aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a comisiei naționale, a subcomisiilor naționale și comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum și a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare

Ordin Nr. 106/32 din 2015

 

Taxele de evaluare pe tip de furnizor

Plata taxei de evaluare se va face către Casa de Asigurări de Sănătate Harghita, cod fiscal 11330470, în contul nr RO51TREZ35126360550XXXXX, deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc.

 

Documentele necesare întocmirii dosarului de evaluare