CAP. I

Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii  sănătăţii populaţiei, care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi.

(2) Casa de Asigurări de Sănătate Harghita, denumită în continuare casa de asigurări de sănătate, în exercitarea atribuţiilor conferite de lege şi de prezentul Statut, aplică şi respectă politica şi strategia generală stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate pe raza sa de competenţă.

ART. 2

    (1) Casa de Asigurări de Sănătate Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Patinoarului nr. 3, tel. 0266/310260,0266/310311, fax: 0266/311488,  este instituţie publică, cu personalitate juridică, cu bugetul propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

   (2) Casa de Asigurări de Sănătate Harghita se organizează şi funcţionează pe baza statutului propriu, care respectă prevederile statutului-cadru,   aprobat de Consiliul de Administraţie al CNAS.

ART. 3

Casa de Asigurări de Sănătate Harghita utilizează sigla Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu menţionarea şi a denumirii proprii.

 

Statutul CJAS HARGHITA detaliat - la fișiere atașate

Fișiere atașate

STATUT Harghita octombrie 2008.pdf