Concedii si indemnizatii(CM)

 

23.09.2021

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR

 

            Informare privind obligaţia persoanelor care intră în concediu medical pentru carantină.

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Informare_-Declaratie_CM_carantina.pdf

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Anexa_7^1_-Declaratie_CM.pdf

 

18.08.2021

 

ÎN ATENŢIA BENEFICIARILOR DE CONTRACTE DE ASIGURARE PT. CONCEDII ŞI INDEMNIZAŢII

 

            Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate după data de 31 august 2021 aveţi obligaţia încheierii unui nou contract de asigurare. Consultaţi documentul de mai jos pentru detalii.

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/AnuntContracteConcediiMedicale.pdf

 

16.06.2020

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE ŞI A ASIGURAŢILOR

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ORDIN_1069_CARANTINA.pdf Ordinul MS nr. 1069 privind carantina

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/PrecizariConcediuCarantina.pdf Precizări privind acordarea concediilor medicale pentru carantină

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/TermenAcordareCM_carantina.pdf Precizări privind termenele de acordare a concediilor medicale pentru carantină

 

 

08.08.2016

ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR

Anunţ privind actele necesare recuperării sumelor aferente certificatelor de concedii medicale. Poate fi consultat în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/Anunt_ACTE NECESARE_aug2016M.pdf

 

 

 

04.02.2016

Modificări ale OUG 158, privind concediile medicale

http://www.casan.ro/casil//media/files/ModelAdevCM_2016.docx  Model de adeverinta pt. CM

http://www.casan.ro/casil//media/files/Ordin_43_8_de_modificare_OUG_158.pdf Conţinut Ordin de modificare a OUG 158/2005 privind CM

 

 

22.12.2014

http://www.casan.ro/casil//media/files/noutatiCM.docx  Noutăţi privind asiguraţii pentru Concedii Medicale.

 

IN ATENȚIA PERSOANELOR FIZICE ASIGURATE PENTRU CONCEDII ȘI INDEMNIZAȚII MEDICALE

NOTIFICARE

Persoanele fizice asigurate pentru concedii și indemnizații medicale pe bază de declarație de asigurare depusă la CAS Ialomița, care în perioada  2011-2013 au depus numai deciziile de impunere cu veniturile estimative, sunt obligate potrivit  OUG nr. 158/2005 și pct. 6 din Declarația de asigurare, să  depună deciziile de impunere privind veniturile efectiv realizate, în vederea regularizării obligațiilor de plată.

În conformitate cu prevederile  OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări de sănătate, cu modificările și completările ulterioare Ordinului MS/CNAS nr. 32/60/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 158/2005, diferența de contribuție rămasă de achitat conform deciziei de impunere anuale se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării de către ANAF a deciziei de impunere, după această dată calculându-se majorări de întârziere.  Ordonanta de urgenta nr. 36 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

 Ordinul nr. 429/112/471 din 11 mai 2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art 51 (alin.3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

 Ordinul nr. 430/470 din 11 mai 2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

 LEGE nr. 399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

 ORDIN Nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

 ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 22 noiembrie 2006 privind unele masuri referitoare la asigurarile sociale de stat si asigurarile sociale de sanatate

 ORDONANTA nr. 124 din 29 august 1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale (actualizata pana la data de 5 noiembrie 2006)

 ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate