17.06.2022

 

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

 

         Comunicare ANMDMR cu privire la o nouă contraindicaţie pentru tratamentul colangitei biliare primitive (CBP) la pacienţii cu ciroză hepatică decompensată sau cu antecedente de decompensare hepatică, trataţi cu medicamentul OCALIVA (acid obeticolic).

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/OCALIVA.pdf

 

 

04.05.2022

 

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

 

         Comunicare ANMDMR cu privire la medicamentele care conţin ANAGRELIDĂ , referitor la riscul de apariţie a trombozei, inclusiv infarct cerebral şa întreruperea bruscă a tratamentului:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Anagrelida.pdf

 

16.03.2022

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Comunicare ANMDMR cu privire utilizarea vaccinurilor cu gemeni vii la sugarii expuţi in utero sau în timpul alăptării la medicamente care conţin INFLIXIMAB (Remicade, Inflectra, Remsima şi Zessly)

 

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Infliximab.pdf

 

 

04.03.2022

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE

LISTA PRODUSELOR BIOLOGICE ACTUALIZATĂ LA 01.03.2022

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ListaProduseBiologice_01martie2022.pdf

 

16.02.2022

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Comunicare ANMDMR cu privire la riscul de apariţie a leziunilor hepatice grave şi noi recomandări privind monitorizarea funcţiei hepatice la pacienţii trataţi cu MAVENCLAD (cladribină)

 

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Mavenclad.pdf

 

15.02.2022

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Comunicare privind o problemă de siguranţă privind toxicitatea medicamentelor care conţin IRINOTECAN la pacienţii cu activitate UGT1A1 scăzută

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Irinotecan.pdf

 

18.11.2021

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Comunicare privind medicamente ce fac obiectul contractelor COST-VOLUM (CV) şi COST VOLUM REZULTAT (CVR) - actualizare la luna noiembrie 2021

 

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ContracteCV_nov2021.pdf

 

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

21.09.2021

- Comunicat ANMDMR privind medicamentul RoActemra (tocilizumab): deficit temporar de aprovizionare pentru medicamentul Roactemra 162 mg soluţie injectabilă în seringă preumplută (tocilizumab).

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/RoActemra.pdf

 

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

14.07.2021

- Comunicat ANMDMR privind XELJANZ (tofacitinib): Risc crescut de evenimente adverse cardiovasculare majore şi malignităţi în asociere cu utilizarea tofacitinib, comparativ cu inhibitori de TNF-alfa" în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Xeljanz.pdf

 

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

06.04.2021

- Comunicat ANMDMR privind medicamentul TECENTRIQ (atezolizumab): Risc de reacţii adverse cutanate severe (RACS):

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Tecentriq.pdf

 

- Comunicat ANMDMR privind XELJANZ (tofacitinib): Rezultatele iniţile dintr-un studiu clinic indică o creştere a riscului de apariţie a evenimentelor adverse cardio-vasculare majore şi a malignităţilor, (altele decât cancerul de piele non-melanom), în asociere cu utilizarea Tofacitinib, comparativ cu inhibitorii de TNF-alfa:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Xeljanz_tofacitinib.pdf

 

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI ASIGURAŢILOR INTERESAŢI DE PROGRAMUL PNS3 - oncologie

22.02.2021

Comunicat CNAS privind medicamentele IMFINZI (DCI: DURVALUMABUM), beneficii şi susţinere gratuită:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/IMFINZI.pdf

 

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

 

14.01.2021

Comunicare ANMDMR privind medicamentul BRIVIACT 10 mg/ml soluţie orală (brivaracetam): identificarea unor flacoane cu diametrul gâtului mai mic (lot afectat: 304224):

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Briviact.pdf

Comunicare ANMDMR privind medicamentul  ZERBAXA (ceftolozan/ tazobactam) g/ 0,50g pulbere pt. concentrat pt. soluţie perfizabilă: Retragere voluntară globală:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Zerbaxa.pdf

 

13.01.2021

Comunicare ANMDMR privind administrarea de METAMIZOL: Risc de leziuni hepatice induse medicamentos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Metamizol.pdf

Comunicare ANMDMR privind medicamentul  GLIOLAN (acid 5-aminolevulinic, 5-ALA). Ce este de făcut în cazul amânării intervenţiei chirurgicale, precum şi informaţii privind fluorescenţa la glioamele care nu sunt de grad înalt (non high-grade glioma):

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Gliolan.pdf

 

09.11.2020

Comunicare ANMDMR privind medicamentul  TECFIDERA (dimetil fumarat): recomandări actualizate ca urmare a raportării de cazuri de leucoencefalopatie multifocală progresivă (LMP) apărută în conextul limfopeniei uşoare:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Tecfidera.pdf

Comunicare ANMDMR privind medicamentul  EUTHYROX 100 µg comprimate (levotiroxină sodică), formula care conţine lactoză (vechea formulare): recomandări de monitorizare a pacienţilor care fac schimbări între formulări:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Euthyrox100.pdf

Comunicare ANMDMR privind medicamentul  GILENYA (fingolimod) - Recomandări actualizate pt. reducerea la minimum a riscului de apariţie a afectării hepatice indusă medicamentos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Gilenya.pdf

Comunicare ANMDMR privind medicamentul  TOLPERISON: trebuie prescris numai în tratamentul simptomatic al spasticităţii după accident vascular cerebral la adulţi:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Tolperison.pdf

 

07.10.2020

Informare privind modalitatea de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor în tratamentul ambulatoriu, conf. HG 820 din 1 oct. 2020:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Prescriere_oct2020.pdf

Conţinutul HG 820 din 1 oct. 2020 de modificare a HG 140/2018:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/HG820_2020_.pdf

 

11.08.2020

Comunicare ANMDMR privind medicamentele care conţin 5-fluorouracil i.v. (5-FU), capecitabină sau tegafur, cu privire la testarea înaintea tratamentuluipt. identificarea pacienţilor cu deficienţă de DPD (dihidropirimidin dehidrogenază) cu risc crescut de toxicitate severă:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/5FU.pdf

Comunicare ANMDMR privind medicamentele care conţin LEUPRORELINĂ cu eliberare prelungită, prin formare de depozit cu privire la faptul că trebuie respectate cu stricteţe instrucţiunile de reconstituire şi administrare, pt. a reduce riscul de erori de manipulare care pot duce la lipsa de eficacitate:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Leuprorelina.pdf

 

24.07.2020

Comunicare ANMDMR privind suspendarea autorizaţiilor de punere pe piaţă pt. medicamentul MONURAL PEDIATRIC 2g granule pentru soluţie orală, Zambon S.p.A., Italia

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/MonuralPediatric.pdf

 

11.05.2020

Comunicare ANMDMR privind medicamentul BRIVAL (brivudina) referitor la toxicitatea potenţial letală a fluoripirimidinelor în cazul în care sunt administrate cu puţin timp înainte sau în acelaşi timp cu brivudina sau utilizate în interval de 4 săptămâni de la încheierea tratamentului cu brivudină:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Brival.pdf

 

01.04.2020

ÎN ATENŢIA PACIENŢILOR BENEFICIARI DE TRATAMENT FĂRĂ INTERFERON ŞI A PERSONALULUI MEDICAL

Procedura de lucru pentru eliberarea prescripţiilor medicale electronice cu medicamente fără interferon ce fac obiectul contractelor cost volum rezultat, pe perioada stării de urgenţă instituită pe teritoriul României, pentru pacienţii care au domiciliul într-un judeţ în care nu se derulează contractele cost volum rezultat:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ProceduraElibReteteCVR.pdf

Lista FARMACIILOR din judeţul Ialomiţa pentru eliberarea prescripţiilor medicale electronice cu medicamente fără interferon ce fac obiectul contractelor cost volum rezultat, pe perioada stării de urgenţă instituită pe teritoriul României, pentru pacienţii care au domiciliul într-un judeţ în care nu se derulează contractele cost volum rezultat:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ListaFarmacii_CVR.pdf

 

16.03.2020

Informare ANMDMR privind reconstituirea şi administrarea antirabic, inactivat (VERORAB):

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Verorab.pdf

 

10.02.2020

Comunicare ANMDM privind medicamentul LEMTRADA (DCI Alemtuzumab) cu scopul de a informa profesioniştii din domeniul sănătăţii referitor la indicaţia terapeutică restricţionată, contraindicaţiile suplimentare şi măsurile de reducere la minimum a riscului:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Lemtrada2.pdf

Comunicare ANMDM privind medicamentul ECALTA 100 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă (anidulafungin) referitor la actualizarea condiţiilor de păstrare a soluţiei perfuzabile pentru a specifica faptul că aceasta nu trebuie congelată:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Ecalta.pdf

 

06.04.2017

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA

Vă punem la dispoziţie spre consultare şi conformare Instrucţiunile CNAS privind aplicare Ordinului nr.141/2017, în fisierul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/InstructiuniAplicareOrdin141_2017.pdf

 

05.04.2017

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA

Vă punem la dispoziţie spre consultare şi conformare Ordinul nr. 401 din 5 aprilie 2017 privind modificările anexei privind preţurile maximale la unele medicamente, în fişierul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/Ordin401_5apr2017_modificarePreturiMaximale.pdf

 

12.01.2017

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI FARMACIILOR

Vă comunicăm informarea ANMDM privind recomandarea de utilizarea medicamentului AMMONAPS (fenilbutirat de sodiu) în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/Ammonaps.pdf

Vă aducem la cunoştinţă "Comunicarea către profesioniştii din domeniul sănătăţii cu privire la registrul de sarcini pentru ellaOne (ulipristal acetat 30 mg) - supraveghere după punerea pe piaţă" a ANMDM, în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/ellaOne.pdf

14.09.2016

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Precizări ale CNAS privind interpretarea unitară a Ord. CNAS nr. 644/11.08.2016 pt. DCI-urile: DONEPEZILUM, RIVASTIGMINUM, GALANTAMINUM, MEMANTINUM, ROTIGOTINUM, METHOTREXATUM, TERIPARATIDUM, CERTOLIZUMAB  PEGOL, în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/PrecizariEliberareDCI_Ordin644_08.2016.pdf

07.09.2016

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Comunicare ANMDM privind Zydelig (idelalisib): recomandări actualizate în urma închiderii reevaluării privind siguranţa în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/zydelig.pdf

07.09.2016

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Comunicare ANMDM  privind Pronoran 50mg drajeuri cu eliberare prelungită: Restrângerea indicaţiei la tratamentul bolii Parkinson în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/pronoran.pdf

07.09.2016

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Vă rugăm să citiţi în documentul de mai jos "Comunicarea ANMDM către profesioniştii din domeniul sănătăţii - Informare privind instrucţiuni speciale de manipulare, flacoanele de ERWINASE din loturile 177G* şi 174G* trebuie utilizate cu un ac cu filtru de 5 microni".

http://www.casan.ro/casil//media/files/Erwinase.pdf

 

28.06.2016

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CARE DERULEAZĂ PROGRAME DE SĂNĂTATE

http://www.casan.ro/casil//media/files/Ordin276_PNS_transplant_oncologie.pdf

 

29.03.2016

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CARE DERULEAZĂ PROGRAMUL PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ

Informare din partea Registrului Renal Român, prin CNAS, privind retragerea produselor Baxter pt. tratamentul bolnavilor prin dializa peritoneală:

http://www.casan.ro/casil//media/files/Informatii_dializa.pdf Informare CNAS privind produsul Baxter.

http://www.casan.ro/casil//media/files/Baxter_centre_bolnavi.pdf Centrele şi nr. de bolnavi care utilizează exclusiv sistemul Baxter.

 

20.01.2016

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Informare ANMDM privind siguranţa în administrarea medicamentului Piperacillin/ Tazobactam Kabi pulbere pentru soluţie perfuzabilă.

http://www.casan.ro/casil//media/files/Piperacillin_Tazobactam.pdf

 

 

15.01.2016

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

http://www.casan.ro/casil//media/files/Tarceva.pdf   Informare ANMDM privind schimbarea importantă în informaţiile de prescriere a medicamentului Tarceva (erlotinib).

 

20.11.2015

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

http://www.casan.ro/casil//media/files/Adresa DG2080 din 18 nov 2015.pdf Talidomida (Thalidomide Celgene): reducerea dozei de talidomida la începerea tratamentului, la pacienţii cu vârsta peste 75 de ani, în cazul administrării cu melfalan.

http://www.casan.ro/casil//media/files/Adresa DG2081 din 18 nov 2015.pdf Micofenolat de mofetil (Cellcept): risc grav de teratogenitate – informaţii noi importante referitoare la prevenirea sarcinii, adresate atât femeilor cât şi bărbaţilor.

 

 

21.09.2015

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Vă rugam să consultaţi adrsa CNAS privind modificările listelor de medicamente care vor intra în vigoare începând cu data de 01.10.2015, în documentul de mai jos "ModificariListeMedicamente01oct2015.pdf"

 

19.08.2015

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

http://www.casan.ro/casil//media/files/omnipaque.pdf   Informare ANMDM privind identificarea unui defect al benzii de suspendare a produsului OMNIPAQUE solutie injectabila, 350mg l/ml, flacoane de sticla, incolora, continand 200ml solutie injectabila.

 

20.01.2015

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

http://www.casan.ro/casil//media/files/inomax.pdf  Informare ANDM privind defectul valvei unor butelii INOmax (oxid de azot) care poate opri eliberarea gazului înainte de golirea acestora 

 

17.12.2014

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

http://www.casan.ro/casil//media/files/eligard-2.pdf Informare ANMDM privind riscul de apariţia a lipsei de eficacitate ca urmare a procedurii incorecte de reconstituire şi administrare cu administrarea medicamentului Eligard.

 

03.12.2014

ÎN ATENŢIA PRESCRIPTORILOR SI FARMACIILOR

http://www.cnas.ro/casil//media/files/ListaProduselorBiologice_28112014.pdf  Informare privind Lista produselor biologice (DCI-uri) cuprinse în HG nr. 996/2014, completată.

 

27.11.2014

IN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

http://www.cnas.ro/casil//media/files/stelara.pdf   Informare ANDM privind riscul de dermatită exfoliativă şi exfoliere cutanată, în cazul administrării de Stelara 45 mg şi 90 sol. inj. - ustekinumab.


29.08.2014

IN ATENTIA CORPULUI MEDICAL


 Informare ANMDM privind riscul de aparitie a afectiunilor cardiovasculare asociat cu utilizarea medicamentului Aflamil29.08.2014

IN ATENTIA CORPULUI MEDICAL


 Informare ANMDM privind importanta evitarii sarcinii la femei in timpul tratamentului cu medicamentul Vyndaqel29.08.2014

IN ATENTIA CORPULUI MEDICAL


 Informare ANMDM privind identificarea si manipularea flacoanelor fisurate/sparte de medicament Velcade29.08.2014

IN ATENTIA CORPULUI MEDICAL


 Informare ANMDM privind utilizarea in afara indicatiilor in transplantul cardiac a medicamentului Simulect

28.07.2014

IN ATENTIA FARMACIILOR


Incepand cu data de 01-08-2014 regula PHM337 - "Cantitatea eliberata difera de cantitatea prescrisa" va fi trecuta in EROARE in SIUI22.07.2014

IN ATENTIA CORPULUI MEDICAL


 Informare ANMDM privind implementarea informatiilor actualizate din Rezumatul Caracteristicilor medicamentului Remicade11.06.2014

IN ATENTIA PRESCRIPTORILOR SI FARMACIILOR


 Modificari formular prescriptie medicala cf. Ord. 656/359/2014 10.06.2014

IN ATENTIA CORPULUI MEDICAL - eliberare fractionata


 Informare privind intrarea in vigoare a Ord. 656/359/2014 - noul formular de prescriptie medicala

 Ordinul 656/359/2014 - noul formular de prescriptie medicala

 Reguli noi din 06.06.2014 pt. eliberarea fractionata a medicamentelor

 

Fișiere atașate