Urmare adresei CNAS nr. DGTI/1401/06.06.2022, vă aducem la cunoștință următoarele:

 

Având în vedere că în ultima perioadă autoritățile române competente eliberează permise de ședere pentru cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina, alocându-le coduri numerice personale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a dezvoltat aplicația destinată generării numerelor unice temporare de identificare, adăugând și posibilitatea introducerii codurilor numerice personale înscrise în permisele de ședere. Pentru codurile numerice personale înregistrate în aplicație, serviciile medicale se înregistrează în același mod în care se înregistrează și serviciile medicale cu numere unice temporare, la rubrica ,,persoane străine” pe codul ALTE4.