[4085] Modalitatea de transmitere a documentelor către CAS Neamț

Aprilie 17, 2018 00:00

[4085] Modalitatea de transmitere a documentelor către CAS Neamț

Vezi mai mult

[4074] LISTA FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE DECLARAŢI ELIGIBILI LA CONTRACTAREA PENTRU FURNIZAREA DE MEDICAMENTE CU ŞI FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU DIN CADRUL SISTEMULUI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PENTRU ANUL 2018

Aprilie 16, 2018 00:00

[4074] LISTA FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE DECLARAŢI ELIGIBILI LA CONTRACTAREA PENTRU FURNIZAREA DE MEDICAMENTE CU ŞI FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU DIN CADRUL SISTEMULUI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PENTRU ANUL 2018

Vezi mai mult

[4075] Furnizori de servicii spitalicești eligibili la contractarea anului 2018

Aprilie 16, 2018 00:00

[4075] Furnizori de servicii spitalicești eligibili la contractarea anului 2018

Vezi mai mult

[4076] Situatia Furnizorilor cu dosare ADMISE/RESPINSE pentru incheierea contractelor de servicii medicale in ASISTENTA MEDICALA PRIMARA, pentru anul 2018

Aprilie 16, 2018 00:00

[4076] Situatia Furnizorilor cu dosare ADMISE/RESPINSE pentru incheierea contractelor de servicii medicale in ASISTENTA MEDICALA PRIMARA, pentru anul 2018

Vezi mai mult

[4077] Situatia Furnizorilor cu dosare ADMISE/RESPINSE pentru incheierea contractelor pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale primare in regim de GARDA prin Centrele de PERMANENTA, pentru anul 2018

Aprilie 16, 2018 00:00

[4077] Situatia Furnizorilor cu dosare ADMISE/RESPINSE pentru incheierea contractelor pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale primare in regim de GARDA prin Centrele de PERMANENTA, pentru anul 2018

Vezi mai mult

[4079] FURNIZORI ELIGIBILI INGRIJIRI LA DOMICILIU 2018

Aprilie 16, 2018 00:00

[4079] FURNIZORI ELIGIBILI INGRIJIRI LA DOMICILIU 2018

Vezi mai mult

[4080] FURNIZORI ELIGIBILI CLINICE 2018

Aprilie 16, 2018 00:00

[4080] FURNIZORI ELIGIBILI CLINICE 2018

Vezi mai mult

[4081] SITUAȚIE FURNIZORI DE TRANSPORT MEDICAL NEASISTAT ȘI CONSULTAȚII MEDICALE LA DOMICILIU ELIGIBILI 2018

Aprilie 16, 2018 00:00

[4081] SITUAȚIE FURNIZORI DE TRANSPORT MEDICAL NEASISTAT ȘI CONSULTAȚII MEDICALE LA DOMICILIU ELIGIBILI 2018

Vezi mai mult