INFORMATII PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI PRIVIND ACCESUL LA SISTEMUL DE SĂNĂTATE ÎN REGATUL UNIT AL MARII BRITANI ŞI IRLANDEI DE NORD, ÎN CONTEXTUL BREXIT