Având în vedere faptul că de la data de 01. 05. 2018 îşi produce efectele contractul de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în
 tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, încheiat între dumneavoastră şi CAS Neamţ (valabil până la data de 31. 12. 2018), atragem atenția cu privire la necesitatea respectării prevederii legale și contractuale de la cap. V “Obligațiile părților”, lit. B „Obligațiile furnizorilor de medicamente”, art. 7, lit. r) din contract, potrivit căruia furnizorul este obligat să nu utilizeze, în campaniile publicitare ale farmaciilor aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, referinţe la medicamentele compensate şi gratuite sau la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu excepţia informării asupra faptului că farmacia eliberează medicamente compensate şi gratuite.

    

     În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, de către o farmacie sau oficina locală de distribuție, a obligaţiei prevăzută la art. 7 lit. r) din contract, se aplică următoarele sancţiuni:

a) la prima constatare avertisment scris;  

b) la a doua constatare, diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii;  

c) la a treia constatare, diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii.