Vă aducem la cunștință următoarele modificări legislative, relevante pentru buna desfășurare a activității în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:

 

I. Potrivit dispozițiilor HG nr. 458/ 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății și pentru prorogarea unor termene, termenul de 1 iulie 2018 prevăzut pentru aplicarea unor reglementări ale HG nr. 140/ 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 a fost prorogat până la data de 1 ianuarie 2019.

 

II. În ceea ce privește biletele de trimitere pentru investigații paraclinice, precum și biletele de trimitere pentru servicii medicale clinice/ biletel de internare utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, vă comunicăm următoarele:

a) Până la data de 30 iunie 2018 se pot utiliza atât biletele de trimitere în formatul aprobat anterior intrării în vigoare a ordinelor nr. 457/ 843/ 2018 și 436/ 842/ 2018, cât și formularele noi.

b) De la data de 1 iulie 2018 se pot recomanda servicii medicale paraclinice, servicii medicale clinice/ internare, doar pe baza biletelor de trimitere în formatul aprobat prin Ordinele nr. 457/ 843/ 2018 și 456/ 842/ 2018.

Biletele de trimitere în formatul aprobat anterior intrării în vigoare a ordinelor nr. 457/ 843/ 2018 și 436/ 842/ 2018, eliberate până la data de 30 iunie 2018 sunt recunoscute de către sistemul asigurărilor sociale de sănătate și după data de 1 iulie 2018, cu respectarea, după caz, a termenelor de valabilitate prevăzute de actele normative în vigoare, având în vedere că aceste bilete pot fi utilizate de către medici până la data de 30 iunie 2018.