În conformitate cu adresa Comisiei de pediatrie a Ministerului Sănătății din 20. 08. 2018 (înregistrată la CNAS cu nr. RV 6238/ 22. 08. 2018), raportat la prevederile cap. VI – Medici curanți și medici prescriptori din protocolul terapeutic L039M – PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ PRIVIND UTILIZAREA AGENȚILOR BIOLOGICI ADALIMUMABUM**, ETANERCEPTUM**, ABATACEPTUM**, TOCILIZUMABUM**, GOLIMUMABUM**, aprobat prin ordinul MS/CNAS nr. 1301/ 500/ 2008 cu modificările și completările ulterioare, conform căruia “Pentru inițierea terapiei biologice sau pentru switch se impune certificarea diagnosticului, a gradului de activitate al bolii și a necesității instituirii/ modificării tratamentului biologic de către un medic pediatru cu atestat de studii complementare în reumatologie pediatrică dintr-un centru universitar (București, Oradea, Iași, Cluj, Tîrgu Mureș, Constanța) sau de către un medic pediatru, cadru didactic universitar, nominalizat prin decizie a mnagerului din următoarele spitale universitare: Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu” București, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, Spitalul clinic județean de urgență Craiova, Spitalul clinic de urgență pentru copii Sfânta MariaIași, Spitalul clinic județean de urgență Târgu Mureș, Spitalul clinic de urgență pentru copii Louis Țurcanu Timișoara. În termen de maxim 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului protocol, medicii nominalizați vor fi aduși la cunoștința CNAS prin direcția de specialitate a Ministerului Sănătății. Prescripția poate fi efectuată de către medicul de specialitate pediatrie sau reumatologie care are dreptul de a prescrie tratament specific în conformitate cu HG nr. 720/ 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate” vă transmitem alăturat lista medicilor nominalizați care certifică diagnosticul și necesitatea instituirii/ modificării tratamentului biologic la pacienții cu Artrita Idiopatică Juvenilă (AIJ):

1. Șef lucrări dr. Alexis Cochino – Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, București;

2. Șef lucrări dr. Mihaela Spârchez – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj Napoca;

3. Prof. dr. Carmen Niculescu – Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;

4. Șef lucrări dr. Alina Murgu – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria”Iași;

5. Prof. dr. Oana Mărgineanu – Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;

6. Conf. dr. Otilia Mărgineanu – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara.

 

Atragem atenția medicilor de specialitate care au dreptul de a prescrie tratamentul biologic în Artrita Idiopatică Juvenilă (AIJ) cu privire la necesitatea respectării prevederilor protocolului terapeutic L039M aprobat prin Ordinul MS/ CNAS nr. 1301/ 500/ 2008, cu modificările și completările ulterioare.