În conformitate cu adresa ANMDM nr. 6200E/ 24. 10. 2018, vă aducem la cunoștință măsurile întreprinse de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) și companiile Sanofil Romania SRL, Lannacher Helimittal Ges.m.b.H, Desitin Arzneimittel GmbH și Arena Group SA pentru informarea profesioniștilor din domeniul sănătății referitor la noi restricții de administrare și aplicare a programului de prevenire a sarcinii pentru medicamentele care conțin Valproat și derivați.

 

Fișiere atașate

4191.pdf