Potrivit dispozițiilor Ordinului comun MS/ CNAS nr. 1567/ 915/ 2019, privind reglementarea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. V din OG nr. 17/ 2015, furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, precum și furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale și altele asemenea, acordate în cadrul programelor naționale de sănătate curative – persoane fizice, persoane juridice de drept privat, unități fără personalitate juridică sau persoane juridice de drept public, nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la casele de asigurări de sănătate, ori emise sau încheiate în relația cu casele de asigurări de sănătate.

 

De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, respectiv 23. 10. 2019, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, îşi încetează aplicabilitatea orice prevedere legală contrară