Vă aducem la cunoștință modificarea prețului unitar de achiziție fără TVA pentru medicamentul HERCEPTIN 150MG (DCI TRASTUZUMABUM) acordat bolnavilor în cadrul Programului Național de Oncologie, care face obiectul Acordului-cadru nr. 11/ 21. 02. 2019, de la 1802, 02 lei/ UT fără TVA la 1690, 35 lei/ UT fără TVA.