Începând cu data de 01. 03. 2020 (data prescrierii), vor intra în procesul de verificare a regulii de validare PHM 256 (ce funcționează în PIAS la nivel de eroare), la prescriere, formularele specifice (cu schema terapeutică asociată fiecărui formular) transmise și confirmate în PIAS pentru medicamentele notate cu (**)l în Lista aprobată prin HG nr. 720/ 2008, cu modificările și completările ulterioare, aferente categoriei de boală G17 al PNS 6. 70.

Formularele specifice aprobate prin ordinul CNAS nr. 141/ 2017, cu modificările și completările ulteoare, pot fi consultate în dinamica și descărcate de către medicii prescriptori de pe pagina web a CNAS www.cnas.ro, secțiunea “Informații pentru furnizori – medicamente – formulare specifice”.

Inițierea și continuarea tratamentului specific unor afecțiuni cu medicamentele notate cu (**)l,  (**)lΩ ;I (**)lβ în Lista aprobată prin HG nr. 720/ 2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru care nu sunt aprobate formulare specifice prin ordinul CNAS nr. 140/ 2017, cu modificările și completările ulterioare, se realizează cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul MS/ CNAS nr. 1301/ 500/ 2008, cu modificările și completările ulterioare:

- în concordanță cu Metodologia de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate a Formularelor specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul CNAS nr. 141/ 2017, cu modificările și completările ulterioare;

În concordanță cu tipul de formular specific și perioada de administrare confirmate în PIAS, utilizarea altui cod de boală (G)/ PNS față de cel înscris în Confirmare, prescrierea altui medicament sau prescriere în afara perioadei de valabilitate din formularul specific și Confirmare, va conduce la imposibilitatea medicului prescriptor de a valida formularul de prescripție medicală electronică în SIPE.

 

Fișiere atașate

4635_precizari_formulare_specifice.pdf