Pentru buna desfășurare și evitarea discontinuității în activitatea
Comisiei de experți de la nivelul CNAS pentru implementarea programului
național de oncologie – subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la
pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET – CT, Subcomisia pentru
monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice la adulți (care aprobă
conform Ordinului nr. 273/ 2017, prin decizie, efectuarea investigției de tip
PET-CT), în condițiile respectării restricțiilor impuse de actele normative
care definesc starea de alertă, se va proceda după cum urmează:
1. Medicul curant oncolog/ hematolog va transmite în format
electronic/ scanat către CAS Neamț dosarul bolnavului, documentele
originale rămânând la medic.
2. CAS Neamț va tipări documentele care constituie dosarul
bolnavului pentru care se solicită aprobarea în vederea efectuării
investigației de tip PET-CT și le va transmite pe suport de hârtie la CNAS –
Comisiei PET-CT, cu respectarea procedurilor de transmitere, conform
Regulamentului UE nr. 679/ 2016 (Regulamentul general privind protecția
datelor).

 

Fișiere atașate

4733_precizari_medici_oncologi.pdf