În vederea respectării prevederilor legale în vigoare referitoare la modalitățile de prescriere și eliberare a medicamentelor cu și fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, vă aducem la cunoștință Lista produselor biologice (DCI-uri) cuprinse în HG nr. 720/ 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, actualizată la zi, conform informațiilor comunicate de autoritatea competentă în domeniu, respectiv Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România.

 

Document DCI