În Ordinul CNAS nr. 245/2017 din 31 martie 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, cu modificări și completări ulterioare, la Capitolul IV “prescrierea şi eliberarea medicamentelor şi a materialelor sanitare specifice decontate în cadrul Programelor naţionale de sănătate curative” art. 32 sunt prevăzute următoarele:

“a) Tratamentul specific bolnavilor cu diabet zaharat se iniţiază de către medicul specialist diabetolog sau de către medicul cu competenţă/atestat în diabet şi poate fi continuat pe baza scrisorii medicale de către medicii desemnaţi. Medicii desemnaţi sunt medicii specialişti (medicină internă, medicină de familie), nominalizaţi de casele de asigurări de sănătate în situaţia în care există un deficit de medici diabetologi, sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice la nivel judeţean.

Medicii de familie desemnaţi în situaţia în care există un deficit de medici diabetologi sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice la nivel judeţean pot prescrie în baza scrisorii medicale numai medicamente ADO.”

“f) Pentru tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice iniţierea se face de către medicul oncolog sau hematolog, după caz. Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog, hematolog sau pe baza scrisorii medicale de către medicii desemnaţi. Medicii desemnaţi sunt medicii de familie, nominalizaţi de casa de asigurări de sănătate în situaţia în care există un deficit de medici oncologi sau hematologi la nivel judeţean.”

Având în vedere prevederile mai sus menţionate, reamintim că toţi medicii de familie aflați în contract cu CAS Neamț care au pe listele lor pacienţi cu diabet, precum şi pacienţi cu afecţiuni oncologice, sunt medici desemnaţi pentru prescrierea medicamentelor oncologice şi a medicamentelor ADO conform legislaţiei în vigoare, în baza scrisorilor medicale emise de către medicii specialişti.