Vă aducem la cunoștință, în anexă, Lista actelor normative elaborate și/ sau avizate de CNAS sau relevante pe domeniul de competență, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I sau postate pe site-ul CNAS, în perioada 25 martie 2021 - 02 aprilie 2021.

Lista actelor normative relavante pe domeniul de competență în perioada 25.03.2021 - 02.04.2021