Vă informăm cu privire la faptul că, prin Hotărârea Guvernului nr.1289 din 28.12.2021 a fost majorat plafonul veniturilor din pensie în funcție de care pensionarii beneficiari ai Programului național aprobat prin H.G. nr.186/2009, pot obține prescripții medicale cu compensare de 90% din prețul de referință al medicamentelor, de la suma de 1.299 lei/ lună, la suma de 1.429 lei/ lună.

Astfel, prin art.I din H.G. nr.1289/2021 a fost modificat art. 1 alin.3 din H.G. nr. 186/2009, după cum urmează:

"(3) Beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari de până la 1.429 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."