Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

Legatura catre document

1.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

844/2022

Format PDF

2

Ordonanţa Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătăţii

857/2022

Format PDF

3

Ordinul preşedintelui CNAS nr. 587/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.116/2022

857/2022

Format PDF