Pentru conectarea în aplicație se accesează următorul link: https://e-pias.casan.ro:443
Pentru folosirea aplicației este necesară autentificarea în sistem folosind semnătura digitala (tokenul) înrolat în SIUI și credențialele folosite conectarea în SIUI (user= CUI, parolă: seria de licență din aplicație / serie licență aplicație).
Manual PDF