Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

Legatura catre document

1.

Legea nr. 7/2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

19/2023

Format PDF

2.

Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr.17/2023/1.048/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

23/2023

Format PDF

3.

Legea nr. 18/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2021 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

29/2023

Format PDF

4.

Legea nr. 28/2023 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

30/2023

Format PDF

5.

Legea nr. 33/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

36/2023

Format PDF