Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

Legatura catre document

1.

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 110/2023 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

173/2023

Format PDF

2.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2023 pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacienţilor nr. 46/2003

178/2023

Format PDF

3.

Ordinul președintelui CNAS nr. 125/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.116/2022

Format PDF