Având în vedere adresa Comisiei de Pneumologie nr.DG/2014/04.10.2023 din cadrul Ministerului Sănătății, înregistrată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu nr. RN 2033/27.10.2023 și comunicată către CAS Neamț prin adresa cu nr. DG 5266/07.11.2023, înregistrată la sediul instituției noastre cu nr. DG 15423 / 08.11.2023, vă aducem la cunoștință următoarele:

Comisia de Pneumologie din cadrul Ministerului Sănătății consideră că echipamentele pentru oxigenoterapie, ventilație noninvazivă, aparatele CPAP / BPAP și dispozitivele de asistare a tusei se încadrează în categoria ”protezelor medicale”.

Prin urmare, echipamentele pentru oxigenoterapie, ventilație noninvazivă, aparatele CPAP / BPAP și dispozitivele de asistare a tusei fac obiectul scutirii de taxă, potrivit prevederilor Legii nr.88/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

De asemenea, deoarece Comisia de Pneumologie apreciază că inhalatorul salin particule uscate de sare flux automat de aer nu poate fi încadrat în categoria ”proteze medicale”, acest dispozitiv medical nu face obiectul scutirii de taxă potrivit prevederilor Legii nr.88/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.