[5898] Acte normative relevante elaborate în perioada 30 Octombrie - 03 noiembrie 2023 [5898] Acte normative relevante elaborate în perioada 6 noiembrie 2023 – 10 noiembrie 2023

Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

Link

1.

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 3674/970/2023 pentru completarea art. 3 din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 3.301/791/2023 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 31 alin. (1) din cap. II al anexei nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

1007/2023

PDF

2.

Ordinul ministrului sănătății nr. 3720/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 774/2023

1007/2023

PDF

3.

Legea nr. 328/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2023 pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacienților nr. 46/2003

1020/2023

PDF

4.

Ordinul ministrului sănătății nr. 3787/2023 privind aprobarea Planului de acțiune pentru definirea și organizarea rețelei de centre integrate de diagnostic și tratament al cazurilor de oncologie pediatrică

1023/2023

PDF

5.

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1007/2023 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 234/2022 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

1025/2023

PDF

6.

Ordinul ministrului sănătății nr. 3722/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

1026/2023

PDF